Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 292 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 26.6 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 336 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 59.68 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 5.2 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 74.86 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 65.52 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 65.52 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 46.2 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 74.86 Triệu/tháng
Diện tích: 135.8 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/12/2016