Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại quận 4

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 20 bất động sản.
Mức giá: 136 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2019
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/03/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/03/2019
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
15/03/2019
Mức giá: 24.5 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
14/03/2019
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
14/03/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
14/03/2019
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
02/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1293 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
26/01/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 347.33 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/01/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
29/11/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
28/11/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/11/2018