Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại quận 2

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 50 bất động sản.
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 44.52 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 66.78 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 44.52 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 290 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 113 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 45.3 Triệu/tháng
Diện tích: 251 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 74.75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 402 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 183 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/12/2016