Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại quận 2

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 139 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 35.7 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 306 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 264 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/11/2017
Mức giá: 250 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 102.08 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 720 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/11/2017