Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 43 bất động sản.
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 66 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/06/2017
21/06/2017
Mức giá: 13.62 Triệu/tháng
Diện tích: 13 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 113 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 74.75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 74.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 74.75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 74.75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/06/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/06/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/06/2017