Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại quận 2

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 112 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/09/2019
16/09/2019
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 342 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/09/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 243 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2019
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 675 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2019
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2019
Mức giá: 119 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2019
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2019
Mức giá: 400 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2019