Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại quận 9

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 29 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 227.5 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 184 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
10/01/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
10/01/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
08/01/2018
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/01/2018