Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 73 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 405 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 1276 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 2.8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 17 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
01/12/2016