Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 51 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/10/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/10/2016
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/10/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/10/2016
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
10/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/10/2016
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/10/2016