Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 63 bất động sản.
Mức giá: 8.8 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100.8 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
10/01/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/01/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/01/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/01/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/01/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
03/01/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
31/12/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
31/12/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
29/12/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
29/12/2016