Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại quận 9

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 20 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/03/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/03/2019
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/03/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/03/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/03/2019
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/02/2019
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/02/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/02/2019
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/02/2019
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/02/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/02/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/02/2019
Mức giá: 7.2 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/02/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/02/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
31/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/01/2019