Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại quận bình tân

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 20 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1980 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/04/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/03/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/03/2018
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/03/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
02/03/2018
Mức giá: 3.2 Triệu/tháng
Diện tích: 34.2 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
02/03/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/02/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
28/02/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
27/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
31/01/2018