Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 110 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/10/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/10/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/10/2016
Mức giá: 66.8 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 22.75 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 1.16 Triệu/tháng
Diện tích: 29 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/10/2016
Mức giá: 1.8 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/10/2016