Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại quận bình tân

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 50 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1980 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 5.2 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 2150 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
10/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
10/01/2018