Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận Thủ Đức

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận Thủ Đức. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Thủ Đức 52 bất động sản.
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 2200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 16.5 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 1.2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 2200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 2200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
12/01/2018