Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại quận 7

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 7

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 7. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7 239 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 29 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 6 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 17 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 17 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 328 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 217 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 6 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 55.71 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 136.32 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 7.18 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/05/2017