Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại quận 7

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 7

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 7. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7 235 bất động sản.
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 15.3 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 53.44 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 7 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 6 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 9 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 17.47 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 44.46 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/10/2016