Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại quận 7

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 7

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 7. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7 480 bất động sản.
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019