Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 12. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 197 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 3.2 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/12/2016