Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 12. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 34 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/07/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 13 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/07/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/07/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 50000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
11/07/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
10/07/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
05/07/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
05/07/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
04/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/07/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 13 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/07/2018
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/07/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/06/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
29/06/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/06/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/06/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/05/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
14/05/2018