Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 12. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 68 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 162.5 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
12/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
04/03/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 8 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
29/01/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
29/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
29/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
27/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
27/01/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/01/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/01/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/01/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/01/2018