BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 9,194 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 246 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 235 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 45.6 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 29.6 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 114 Triệu/tháng
Diện tích: 850 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 102.6 Triệu/tháng
Diện tích: 1921 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 850 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/03/2021