BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 10,781 bất động sản.
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 290 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 302 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 316 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 315 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 290 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/09/2020