BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 7,623 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 62.33 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 26.71 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 24.49 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 72.1 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/12/2016