BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 14,377 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 273 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 306 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
12/11/2019
Mức giá: 4.80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 4.00 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 1.50 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
12/11/2019
12/11/2019
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 53.2 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/11/2019