BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 10,506 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/07/2020
10/07/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 248 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 178 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 199.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 204 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/07/2020
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
10/07/2020