BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 10,578 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 66.3 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 189 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 282 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/04/2019