BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 10,221 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 73.5 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 37.8 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 39.9 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 37.8 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020