Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại huyện bình chánh

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Bình Chánh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Bình Chánh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Chánh 49 bất động sản.
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
27/09/2020
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 1050 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 40 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 70 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 3160 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/09/2020
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 115 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 3150 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 49.9 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 699 Triệu/tháng
Diện tích: 18000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 299 Triệu/tháng
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
25/09/2020
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 3500 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
22/09/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
22/09/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 4500 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
22/09/2020