BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất 1,801 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 125.4 Triệu/tháng
Diện tích: 970 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 228 Triệu/tháng
Diện tích: 950 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 456 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 506 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 540 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019