Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất 1,759 bất động sản.
Mức giá: 80 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 3500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 75 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 100 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 100 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 2650 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 280 Triệu/tháng
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 17.00 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 64 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 117 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1170 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 145 Triệu/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 70 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 640 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 100 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 25 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 2775 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 4.50 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 4.50 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
01/06/2020