Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận bình tân

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 86 bất động sản.
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 23.00 Triệu/tháng
Diện tích: 2900 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 40.00 Triệu/tháng
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 17500 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 7500 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 8000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 8500 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5700 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 8500 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/08/2021