Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 137 bất động sản.
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 6.70 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 80 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 69.82 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 69.86 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 1900 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1050 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/12/2016