Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 84 bất động sản.
Mức giá: 102.24 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2900 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 384 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1080 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 2600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 2400 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 64 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 1531 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1050 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 3800 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 1900 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/01/2017