Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 141 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 5600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 1050 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 173 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 64 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1050 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3700 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2016