Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 12. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 736 bất động sản.
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 9000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 850 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016