Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 12. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 761 bất động sản.
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/06/2019