Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 12. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 638 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 7000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 111.35 Triệu/tháng
Diện tích: 2380 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 148 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 450 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2017