Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận thủ đức

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận Thủ Đức

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận Thủ Đức. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Thủ Đức 197 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
15/01/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
12/01/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 850 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/01/2020
Mức giá: 75 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/01/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/01/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/01/2020
Mức giá: 70 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 640 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/01/2020
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 5700 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/01/2020
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/01/2020
Mức giá: 100 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/01/2020