Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận thủ đức

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận Thủ Đức

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận Thủ Đức. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Thủ Đức 231 bất động sản.
Mức giá: 80 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 640 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1625 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 1680 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 108 Triệu/tháng
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 7 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 6 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1700 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
22/01/2018