Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận 2

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 134 bất động sản.
Mức giá: 98 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 630 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 640 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 640 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/12/2016