Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận 2

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 256 bất động sản.
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 231 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 960 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 169 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 306 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/07/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/07/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/07/2020
Mức giá: 45.6 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/07/2020
Mức giá: 34.2 Triệu/tháng
Diện tích: 405 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/07/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/07/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 640 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/07/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/07/2020