Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận 2

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 557 bất động sản.
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 1.30 Tỷ/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 40 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 366 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 438 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/06/2019