Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận 2

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 562 bất động sản.
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 125.4 Triệu/tháng
Diện tích: 970 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 456 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 289 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 249 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 34.2 Triệu/tháng
Diện tích: 405 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 45.6 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2018