Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận 5

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 75 bất động sản.
Mức giá: 900 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 826 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 840 Triệu/tháng
Diện tích: 2720 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 820 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2400 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2300 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 9600 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: 430 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2720 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
10/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 13000 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
09/01/2018