Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận 1

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 218 bất động sản.
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 680.4 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 400 Triệu/tháng
Diện tích: 1125 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 155.82 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 133.62 Triệu/tháng
Diện tích: 176.8 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 6 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: 148.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 294 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 420 Triệu/tháng
Diện tích: 370 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 155.9 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 336 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 252 Triệu/tháng
Diện tích: 390 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 499.8 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 378.42 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/09/2018
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/09/2018
Mức giá: 136.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100.8 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/09/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/09/2018
Mức giá: 136.5 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/09/2018
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 777 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/09/2018