Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận 1

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 65 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 378.42 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 155.82 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 133.62 Triệu/tháng
Diện tích: 176.8 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 340 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 858 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 98 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: 239 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 239 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 275 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
02/12/2016