Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất 1,885 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 228 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 228 Triệu/tháng
Diện tích: 950 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 506 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 540 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 640 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 18 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 14000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 20 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 80 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1440 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/09/2020