Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại huyện cần giờ

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Cần Giờ. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 20 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/01/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/01/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/01/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/01/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
05/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
04/01/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/01/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
03/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
02/01/2019
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
01/01/2019
Mức giá: 1.25 Tỷ/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/10/2018