Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất 2,056 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 3.20 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 2100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 430 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 430 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 1.20 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 2.40 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/08/2020
Mức giá: 11.00 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
07/08/2020