Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất 2,555 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 4.80 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 190 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/12/2016