Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận 8

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 20 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 6500 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
29/07/2021
Mức giá: 95 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
28/07/2021
Mức giá: 9.50 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/07/2021
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2021
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2021
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/07/2021
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/07/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/06/2021
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/06/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
29/05/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/04/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/04/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
31/03/2021