Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận 8

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 29 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1179 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: 66 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: 66 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: 66 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 4000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: 225 Triệu/tháng
Diện tích: 1120 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 650 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 4500 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/02/2017
Mức giá: 82.5 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
03/01/2017
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
03/01/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
31/12/2016
Mức giá: 104 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
30/12/2016
Mức giá: 104 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 840 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
30/12/2016