Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận 8

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 81 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: 225 Triệu/tháng
Diện tích: 1120 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 55 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 55 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 66 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 66 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 55 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 82.5 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 55 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2016