Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận 7

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 7

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 7. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7 246 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 100 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 75 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 100 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 530 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 100 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 70 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 130 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 30 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 12000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019