Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận 7

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 7

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 7. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7 234 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 22.5 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2020
16/07/2020
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 800 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 106 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/07/2020