Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận 7

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 7

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 7. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7 365 bất động sản.
Mức giá: 490 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 567.25 Triệu/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 8.8 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 53.72 Triệu/tháng
Diện tích: 680 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 127 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 310 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 25.5 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 40.5 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 99 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 99 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 139 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/05/2018