Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận 7

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 7

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 7. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7 246 bất động sản.
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 48.3 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 47.4 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 64 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 29.5 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/09/2017
21/09/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 670 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/09/2017