Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận 7

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 7

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 7. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7 216 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2021
15/01/2021
15/01/2021
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2021
Mức giá: 152 Triệu/tháng
Diện tích: 1900 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2021
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2021
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2021
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2021
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2021
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2021
Mức giá: 69.5 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2021
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
15/01/2021