BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất 3,588 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 960 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 504 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 5760 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2019