Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất 2,136 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 273 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 411.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 190 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 4000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 1700 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/05/2017