BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất 1,801 bất động sản.
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 540 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 228 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: 850 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 648 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 228 Triệu/tháng
Diện tích: 950 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 5500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 640 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 405 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/03/2019