Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất 1,828 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 1700 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 1.20 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 430 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 430 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 2100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 11.00 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 3.20 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 5.00 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 3500 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
06/07/2020
Mức giá: 620 Triệu/tháng
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/07/2020