BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất 6,128 bất động sản.
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 446 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 640 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 405 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 125.4 Triệu/tháng
Diện tích: 970 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 456 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 950 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 115.5 Triệu/tháng
Diện tích: 970 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 107.03 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 450 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2018