Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 1,736 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 136 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 33.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 33.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
14/12/2018