Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 1,116 bất động sản.
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/01/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/01/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
19/01/2020
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 306 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 540 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 184 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 102.08 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/01/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 830 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2020