BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 3,141 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 67.1 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 156.56 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 24.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 46.2 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 50.4 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 670 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 44.53 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 22.27 Triệu/tháng
Diện tích: 33.6 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 11.14 Triệu/tháng
Diện tích: 12.41 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/10/2016