Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận 3

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 27 bất động sản.
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 450.7 Triệu/tháng
Diện tích: 1431 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 450.7 Triệu/tháng
Diện tích: 1430 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 450 Triệu/tháng
Diện tích: 840 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 320 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 320 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/01/2017
Mức giá: 260 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/01/2017
Mức giá: 320 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 450.6 Triệu/tháng
Diện tích: 1430 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/01/2017