Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận 3

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 127 bất động sản.
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 380 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 240 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 613 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 187 Triệu/tháng
Diện tích: 720 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 128.28 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 115.5 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 115.5 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 446.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 540 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 848 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2017