Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận 3

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 98 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 504 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 260 Triệu/tháng
Diện tích: 760 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 498.52 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 222 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 240 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 800 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 468 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 468 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 745 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 423 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/12/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 115.5 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 115.5 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 128.28 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/12/2018