Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại huyện nhà bè

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 45 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 40 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 460 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: 750 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/07/2017
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 504 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/07/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 291.2 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/07/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/07/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 504 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
01/07/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
30/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
30/06/2017
Mức giá: 84 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
29/06/2017