Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại huyện nhà bè

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 40 bất động sản.
Mức giá: 538 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/05/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/05/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/05/2017
Mức giá: 365 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/05/2017
Mức giá: 40 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/05/2017
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/05/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/05/2017
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/05/2017
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 11000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/05/2017
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/05/2017
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/05/2017