Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại huyện nhà bè

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 83 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 480 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 70 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 10600 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 68 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 5300 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 70 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3500 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 68 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 5300 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 70 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 40 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3500 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/10/2016
Mức giá: 2.02 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/10/2016