Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại huyện nhà bè

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 27 bất động sản.
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 1134 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/03/2017
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 40 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 35 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/03/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 3200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/03/2017