Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại huyện nhà bè

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 163 bất động sản.
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 45.5 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 7.00 Triệu/tháng
Diện tích: 780 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/06/2018
24/06/2018
24/06/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 1.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 650 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 1.23 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 1.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 17 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 1.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 24 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 985 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/06/2018