Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 384 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 1.78 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 2200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 365 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 2200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 5500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2018