Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 170 bất động sản.
Mức giá: 15 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 8000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/04/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/04/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/04/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/04/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/04/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/04/2018
Mức giá: 440 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/04/2018
Mức giá: 50 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/04/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/04/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/04/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/04/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/04/2018