Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 61 bất động sản.
Mức giá: 25 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 4.50 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/05/2020
Mức giá: 80 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 3500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Mức giá: 115 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1170 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Mức giá: 145 Triệu/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/05/2020
Mức giá: 65 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/05/2020
Mức giá: 65 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/05/2020
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/05/2020
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/05/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 2400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/05/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/05/2020
Mức giá: 13.00 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/05/2020
Mức giá: 117 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1170 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/05/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/05/2020
Mức giá: 2.00 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/05/2020
Mức giá: 40 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/05/2020
Mức giá: 64 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/05/2020