Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 225 bất động sản.
Mức giá: 668 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 668 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 15 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2430 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 65 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 2400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 75 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 281 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 2100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 850 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 45 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/06/2019