Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại quận 9

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 80 bất động sản.
Mức giá: 70 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 2400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 75 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 65 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 4000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 399 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/04/2019