BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 10,378 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 2700.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 32000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 50000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 50000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 120000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 35000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 24000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 30000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 15800.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 38000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 89.46 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 44.76 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 62.33 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 55.69 Triệu/tháng
Diện tích: 142.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/01/2019