BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 5,333 bất động sản.
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 65.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 294 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 53.2 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 75.6 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/03/2017