Cho thuê nhà riêng tại Khu dân cư Văn Minh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Khu dân cư Văn Minh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Khu dân cư Văn Minh 20 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/04/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 189 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 189 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/04/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 40.75 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/04/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/04/2018
Mức giá: 26.9 Triệu/tháng
Diện tích: 164 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/04/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/04/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/04/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/04/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/03/2018