Cho thuê nhà riêng tại Khu dân cư Văn Minh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Khu dân cư Văn Minh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Khu dân cư Văn Minh 20 bất động sản.
Mức giá: 23.1 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 189 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
31/01/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
31/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
31/01/2018
Mức giá: 40.75 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 189 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/01/2018
Mức giá: 26.9 Triệu/tháng
Diện tích: 164 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/12/2017