Cho thuê nhà riêng tại Khu dân cư Văn Minh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Khu dân cư Văn Minh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Khu dân cư Văn Minh 23 bất động sản.
Mức giá: 40.75 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/09/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 26.94 Triệu/tháng
Diện tích: 164 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 189 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 37.8 Triệu/tháng
Diện tích: 290 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/09/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 147.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/09/2017
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 189 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/09/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/09/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/09/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/08/2017