Cho thuê nhà riêng tại Khu dân cư Văn Minh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Khu dân cư Văn Minh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Khu dân cư Văn Minh 20 bất động sản.
Mức giá: 2.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 40.75 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/07/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 147.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/07/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 127.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/07/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/06/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/06/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/06/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/04/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/04/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/04/2017
Mức giá: 26.94 Triệu/tháng
Diện tích: 164 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/01/2017