BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Văn bản ngành xây dựng
 • Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
 • 11/2013/NÐ-CP13/01/2013Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.Tải về
 • 5/2011/TT-BXD08/06/2011Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.Tải về
 • 23/2010/TT-BXD22/12/2010Thông tư số 23/2010/TT-BXD ngày 23/12/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thịTải về
 • 86/2010/QÐ-TTg21/12/2010Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.Tải về
 • 38/2010/NÐ-CP06/04/2010Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.Tải về
 • 39/2010/NÐ-CP06/04/2010Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.Tải về
 • 37/2010/NÐ-CP06/04/2010Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thịTải về
 • 228/QÐ-TTg07/02/2010Quyết định số 228/QĐ-TTg ngày 08/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Buôn Mê Thuột là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đắk Lắk.Tải về
 • 159/QÐ-TTg24/01/2010Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Quy Nhơn là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Định.Tải về
 • 114/2009/NÐ-CP22/12/2009Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợTải về
 • 1623/QÐ-TTg14/10/2009Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 15/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.Tải về
 • 34/2009/TT-BXD29/09/2009Thông tư số : 34/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc Phân loại đô thị.Tải về
 • 758/QÐ-TTg07/06/2009Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 08/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020Tải về
 • 42/2009/NÐ-CP06/05/2009Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ Về việc phân loại đô thị.Tải về
 • 445/QÐ-TTg06/04/2009Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.
 • 9/2008/CT-BXD23/11/2008Chỉ thị 09/2008/CT-BXD Triển khai một số nhiệm vụ trước mắt thực hiện Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc.Tải về
 • 4/2006/TT-BXD17/08/2006Thông tư 04/2006/TT-BXD, ngày 18 tháng 8 năm 2006. Hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ.Tải về
 • 2/2002/TTLT-BXD-TCCBCP07/03/2002Thông tư 02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08/03/2002. Hướng dẫn về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị
 • 3/1999/CT-BXD11/03/1999Chỉ thị số 03/1999/CT-BXD ngày 12/03/1999. Về các biện pháp khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại các đô thị do ít mưa và hạn.