BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Văn bản ngành xây dựng
 • Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
 • 15/2013/NÐ-CP05/02/2013Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.Tải về
 • 11/2012/TT-BXD24/12/2012Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.Tải về
 • 36/2012/QÐ-TTg05/09/2012Quyết định số 36/2012/QĐ-TTg ngày 06/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Tổ chức Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng.Tải về
 • 3/2011/TT-BXD05/04/2011Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/04/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.Tải về
 • 114/2010/NÐ-CP05/12/2010Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng.Tải về
 • 1843/QÐ-TTg04/10/2010Quyết định số 1843/QĐ-TTg ngày 05/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam.Tải về
 • 3/CT-BXD29/07/2010Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình nhà ở sinh viên.Tải về
 • 729/QÐ-HÐNTNN12/07/2010Quyết định số 729/QĐ-HĐNTNN ngày 13/07/2010 của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng về việc phê duyệt danh sách Chuyên gia của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng năm 2010.Tải về
 • 720/QÐ-HÐBCCV07/07/2010Quyết định số 720/QĐ-HĐBCCV ngày 08/07/2010 của Chủ tịch Hội đồng bình chọn Giải thưởng Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam về việc ban hành Quy chế bình chọn Giải thưởng Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam năm 2010.Tải về
 • 710/QÐ-HÐBCCV01/07/2010Quyết định số 710/QĐ-HĐBCCV ngày 02/07/2010 của Chủ tịch Hội đồng bình chọn giải thưởng Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam về việc thành lập Tổ chuyên gia tư vấn của Hội đồng bình chọn giải thưởng Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam.Tải về
 • 580/QÐ-BXD27/05/2010Quyết định số 580/QĐ-BXD ngày 28/05/2010 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng bình chọn Giải thưởng Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam.Tải về
 • 39/2009/TT-BXD08/12/2009Thông tư số 39/2009/TT-BXD ngày 09/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻTải về
 • 972/QÐ-BCÐCLC04/10/2009Quyết định số : 972/QĐ-BCĐCTCLC ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Trưởng ban Chỉ đạo công trình chất lượng cao về việc công nhận các danh hiệu thi đua chất lượng cao Ngành Xây dựng đợt 1 năm 2009.Tải về
 • 35//2009/TT-BXD04/10/2009Thông tư số : 35/2009/TT-BXD ngày 05/10/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn giám định tư pháp xây dựng.Tải về
 • 954/QÐ-BXD28/09/2009Quyết định số 954/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng bình chọn Đơn vị thi công xây dựng và công trình tiêu biểu để trao Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam.Tải về
 • 914/QÐ-BXD14/09/2009Quyết định số 914/QĐ-BXD ngày 15/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.Tải về
 • 27/2009/TT-BXD30/07/2009Thông tư 27/2009/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.Tải về
 • 661/QÐ-BXD10/06/2009Quyết định số 661/QĐ-BXD ngày 11/06/2009 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng giai đoạn 2006 - 2010.Tải về
 • 1404/QÐ-BCÐCLC02/12/2008Quyết định số 1404/QĐ-BCĐCLC ngày 3/12/2008 của Trưởng ban Chỉ đạo công trình chất lượng cao Về việc công nhận các danh hiệu thi đua chất lượng cao ngành Xây dựng đợt 2 - năm 2008.Tải về
 • 16/2008/TT-BXD10/09/2008Thông tư 16/2008/TT-BXD, ngày 11 tháng 9 năm 2008. Hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.Tải về