BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Nhà đất cho thuê tại Tp.HCM

39,026 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/03/2023