BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Nhà đất cho thuê tại Tp.HCM

26,713 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 67 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 1.70 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 2.30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 7.00 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023