Nhà đất cho thuê tại Huyện Củ Chi

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Củ Chi 40 bất động sản.
Mức giá: 15.00 Triệu/tháng
Diện tích: 16000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
29/07/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
28/07/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
28/07/2021
Mức giá: 12.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 1188 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
27/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5200 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
26/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
26/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5200 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
26/07/2021
Mức giá: 240 Triệu/tháng
Diện tích: 4000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
23/07/2021
Mức giá: 10.00 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 11000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
23/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
23/07/2021
Mức giá: 330 Triệu/tháng
Diện tích: 5200 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
23/07/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
23/07/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
17/07/2021
Mức giá: 400 Triệu/tháng
Diện tích: 12000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/07/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 28000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/07/2021
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/07/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/07/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
13/07/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
13/07/2021