Nhà đất cho thuê tại Huyện Củ Chi

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Củ Chi 35 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 6600 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 7900 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 7500 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 28000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 410 Triệu/tháng
Diện tích: 6500 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
21/09/2023
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
21/09/2023
Mức giá: 61.22 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
20/09/2023
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
20/09/2023
Mức giá: 33.00 Triệu/tháng
Diện tích: 5400 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
20/09/2023
Mức giá: 600 Triệu/tháng
Diện tích: 11190 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
20/09/2023
Mức giá: 58.9 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
19/09/2023
Mức giá: 90 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 4200 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
19/09/2023
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
19/09/2023
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
19/09/2023
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 3500 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
18/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 25000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
18/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 28000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
18/09/2023
Mức giá: 400 Triệu/tháng
Diện tích: 12000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
18/09/2023