Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 468 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 440 Triệu/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 57.75 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 455 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 680 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021