Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 860 bất động sản.
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 99 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 99 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/03/2024
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/03/2024