Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 455 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 28.20 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 28.20 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 28.20 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 30.50 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/10/2021