Cho thuê văn phòng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng 722 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2023