Cho thuê văn phòng tại quận 8

Cho thuê văn phòng tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê văn phòng tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 20 bất động sản.
Mức giá: 257 Triệu/tháng
Diện tích: 493 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
02/09/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/08/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/08/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/07/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/07/2021
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 158 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/06/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/06/2021
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 285 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/06/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/06/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/06/2021
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/06/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 265 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/06/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/06/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/06/2021
Mức giá: 106 Triệu/tháng
Diện tích: 495 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/06/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2900 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/06/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
25/05/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/05/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/04/2021
Mức giá: 837 Triệu/tháng
Diện tích: 2889 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/04/2021