BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 5,286 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2022
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2022
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2022
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2022
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2022
Mức giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: 580 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2022
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2022
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 182 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2022
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2022
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2022
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2022
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2022
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2022
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2022
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 187 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2022
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2022
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2022
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2022
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2022
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
09/12/2022