BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 2,212 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 141 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 305 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 308 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 308 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 317 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 317 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
22/09/2023