BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 4,649 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 336 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 27.6 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 66.7 Triệu/tháng
Diện tích: 231 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2022
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/01/2022