BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 1,792 bất động sản.
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 257 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 289 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 44.13 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 42.7 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 51 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 308 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 66 Triệu/tháng
Diện tích: 309 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 83 Triệu/tháng
Diện tích: 366 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024