Cho thuê căn hộ chung cư tại An Phú Apartment

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại An Phú Apartment. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6. Dự án: An Phú Apartment 23 bất động sản.
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
31/03/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/03/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
29/03/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
29/03/2023
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
29/03/2023
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/03/2023
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/03/2023
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/03/2023
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/03/2023
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/03/2023
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/03/2023
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/03/2023
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/03/2023
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
12/03/2023
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
02/03/2023
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
02/03/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
10/02/2023
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
10/02/2023
Mức giá: 7.2 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
10/02/2023