Cho thuê căn hộ chung cư tại An Phú Apartment

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại An Phú Apartment. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6. Dự án: An Phú Apartment 20 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
01/03/2024
01/03/2024
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
29/02/2024
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/02/2024
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/02/2024
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/02/2024
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/02/2024
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/02/2024
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/02/2024
Mức giá: 7 Trăm nghìn/m²/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/02/2024
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/02/2024
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/02/2024
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/02/2024
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/02/2024
Mức giá: 8.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/02/2024
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/02/2024
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/01/2024
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/01/2024
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/01/2024
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/01/2024