Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 242 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 263 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 735 Triệu/tháng
Diện tích: 254 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 143 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 835 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 835 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/04/2024
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/04/2024