Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 407 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 66 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 142 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 74 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 74 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: 222 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 98 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2024
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/07/2024