Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 401 bất động sản.
Mức giá: 7.00 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 18000 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/12/2023
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/12/2023
Mức giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/12/2023
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 222 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/12/2023
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/12/2023
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 222 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/12/2023
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/12/2023
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/12/2023
Mức giá: 18.9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/12/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/12/2023
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/12/2023
Mức giá: 280 Triệu/tháng
Diện tích: 386 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/12/2023
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/12/2023
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/12/2023
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/12/2023
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/12/2023
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
02/12/2023