Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại huyện nhà bè

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 20 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/10/2021
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/10/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/10/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/10/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 290 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/10/2021
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/10/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
02/10/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/07/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/07/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/05/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/02/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/02/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/02/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/02/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/02/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
02/02/2021