BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Văn bản ngành xây dựng
 • Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
 • 22/2013/QÐ-TTg25/04/2013Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ : Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
 • 5/2013/TT-BXD23/04/2013Thông tư số 05/2013/TT-BXD ngày 24/04/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề: Vận hành Máy xây dựng (nhóm máy phục vụ thi công, gia công cốt liệu); Vận hành Nhà máy Xử lý chất thải rắn và Điện dân dụng.
 • 34/2013/NÐ-CP21/04/2013Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.Tải về
 • 4/2013/TTLT-BXD-BTC21/04/2013Thông tư Liên tịch số 04/2013/TTLT-BXD-BTC ngày 22/04/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Tài chính về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ của Chính phủ.Tải về
 • 3/2013/TT-BXD01/04/2013Thông tư số 03/2013/TT-BXD ngày 02/04/2013 của Bộ Xây dựng ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.Tải về
 • 26/2013/NÐ-CP28/03/2013Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng.Tải về
 • 2/2013/TT-BXD07/03/2013Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08/03/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.Tải về
 • 1/2013/TT-BXD07/02/2013Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.Tải về
 • 15/2013/NÐ-CP05/02/2013Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.Tải về
 • 11/2013/NÐ-CP13/01/2013Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.Tải về
 • 3/2013/NÐ-CP03/01/2013Nghị định số 03/2013/NĐ-CP ngày 04/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.
 • 12/2012/TT-BXD27/12/2012Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.Tải về
 • 11/2012/TT-BXD24/12/2012Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.Tải về
 • 10/2012/TT-BXD19/12/2012Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.Tải về
 • 9/2012/TT-BXD27/11/2012Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.Tải về
 • 8/2012/TT-BXD20/11/2012Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn.Tải về
 • 99/2012/NÐ-CP14/11/2012Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.Tải về
 • 50/2012/QÐ-TTg08/11/2012Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg ngày 09/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.Tải về
 • 7/2012/TT-BXD25/10/2012Thông tư số 07/2012/TT-BXD ngày 26/10/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
 • 6/2012/TT-BXD09/10/2012Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng.Tải về