Nhà đất cho thuê tại Quận Phú Nhuận

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Phú Nhuận 1,926 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 400 Triệu/tháng
Diện tích: 529 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 49.5 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 31.5 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 276 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
30/07/2021