BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 22,894 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/07/2022
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/07/2022
07/07/2022