Cho thuê nhà riêng theo đường tại quận 2

Xem thêm»

Cho thuê nhà riêng tại Đường Nguyễn Văn Hưởng

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Nguyễn Văn Hưởng. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Đường/Phố: Nguyễn Văn Hưởng 103 bất động sản.
Mức giá: 66.7 Triệu/tháng
Diện tích: 231 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 103.5 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 103.5 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 184 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 64 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 161 Triệu/tháng
Diện tích: 670 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 66.7 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/05/2021
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 755 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/05/2021
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 171 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 73 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/05/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/05/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 452 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/05/2021