BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 7,181 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 102 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 76 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/06/2024
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
22/06/2024