BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 6,787 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 232 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 275 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 384 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 460 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/09/2023
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/09/2023