Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Bình Thạnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Bình Thạnh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Thạnh 419 bất động sản.
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 165 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 262.5 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 590 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 178 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 184 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 81.5 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/09/2021