Cho thuê loại bất động sản khác tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác 69 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/06/2024
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 181 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/06/2024
Mức giá: 195 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/06/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/06/2024
Mức giá: 270 Triệu/tháng
Diện tích: 4000 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/06/2024
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/06/2024
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/06/2024
Mức giá: 320 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/06/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/06/2024
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/06/2024
Mức giá: 235 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
14/06/2024
Mức giá: 345 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
14/06/2024
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/06/2024
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
14/06/2024
Mức giá: 1127000.06 Tỷ/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
14/06/2024
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 329 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
14/06/2024
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/06/2024
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/06/2024