Cho thuê loại bất động sản khác tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác 116 bất động sản.
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
25/10/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/10/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 303 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/10/2021
Mức giá: 64 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 850 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 158 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 169 Triệu/tháng
Diện tích: 325 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 317 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 248 Triệu/tháng
Diện tích: 455 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 158 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/10/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/10/2021