Cho thuê loại bất động sản khác tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê loại bất động sản khác 173 bất động sản.
Mức giá: 130 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 73 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 860 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 190 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
26/05/2022
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/05/2022