Cho thuê căn hộ chung cư tại Sài Gòn Airport Plaza

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Sài Gòn Airport Plaza. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình. Dự án: Sài Gòn Airport Plaza 119 bất động sản.
27/11/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 12.2 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 155 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/11/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/11/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/11/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/11/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/11/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/11/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/11/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/11/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/11/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/11/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/11/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/11/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/11/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
26/11/2021